O firmie SPSoft-Tech

Nasza firma zarządzana jest przez specjalistów z dziedziny technicznej. Wyspecjalizowana w dwóch podstawowych działalnościach:

  • w szeroko rozumianych realizacjach przemysłowych – remontach, renowacjach i naprawach, a także w innych usługach technicznych w tym dla branży kolejowej
  • w kursach i szkoleniach technicznych dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub uzyskać wymagane przepisami uprawnienia – w zakresie szkoleń operatorów i konserwatorów UDT, TDT, kolejowych, budowlanych oraz spawalniczych itp. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.24/00156/2021

Realizujemy usługi na terenie całej Polski, dostosowane do oczekiwań i potrzeb naszych Klientów. Współpracujemy z wiodącymi instytucjami, m.in. z Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym, Instytutem Spawalnictwa, Urzędem Transportu Kolejowego.

Zapraszamy do kontaktu
załoga SPSoft-Tech

logo firmy SPSoft-Tech