Kursy konserwatora UDT, TDT

Kursy konserwatora maszyn i urządzeń, uprawnienia UDT, TDT

Miejsce kursów: bezpośrednio na terenie zakładu pracy lub na życzenie w naszych lokalizacjach. Szkolenia na terenie całej Polski.  
Terminy kursów: uzgadniamy elastycznie, możliwe szybkie terminy.

Polecamy uprawnienia konserwatorów firmom i przedsiębiorstwom o różnej wielkości. 

Własny pracownik z uprawnieniami konserwatorskimi w firmie to bezpieczeństwo, duża oszczędność i wygoda

Kurs konserwatora dźwigników. Możliwe kategorie: 
– Dźwigniki do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów
– Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych
– Dźwigniki montowane na pojeździe kolejowym (w tym wypornice i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej)

Z egzaminem przed komisją UDT lub  TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora dźwigów osobowych i towarowych.
Możliwe kategorie: 
– Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem elektrycznym (uprawnia do konserwacji dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych z napędem elektrycznym oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych z napędem elektrycznym)
– Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym (uprawnia do konserwacji dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym)

Z egzaminem przed komisją UDT lub  TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych.  
Z egzaminem przed komisją UDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora podestów ruchomych. Możliwe kategorie: 
– Podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe
– Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób
– Podesty ruchome na pojazdach kolejowych
Z egzaminem przed komisją UDT lub  TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach. Z egzaminem przed komisją TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora  suwnic, wciągników i wciągarek.
Możliwe kategorie: 
– Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
– Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
Z egzaminem przed komisją UDT lub na życzenie – TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora układnic magazynowych.  
Z egzaminem przed komisją UDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora urządzeń do manipulacjami kontenerami. 
Z egzaminem przed komisją UDT lub na życzenie – TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora układarek do układania torów.
Z egzaminem przed komisją  TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych.  Z egzaminem przed komisją TDT.
Możliwe kategorie: 
– Wyładowarki wagonów
– Wyładowarki okrętowe
– Wywrotnice wagonów
– Ładowarki, w tym okrętowe
– Zwałowarki
– Zwałowarko-ładowarki
– Przenośniki taśmowe podwieszone
– Podajniki
– Przenośniki
– Wyciągi skipowe
– Pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych
– Zwałowarko-ładowarki i podajniki

Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora wciągarek i wciągników. Możliwe kategorie: 
– Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
– Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Z egzaminem przed komisją UDT lub na życzenie – TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Z egzaminem przed komisją UDT lub na życzenie – TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora wyciągów towarowych.
Z egzaminem przed komisją UDT lub na życzenie – TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora wyciągów statków.
Z egzaminem przed komisją UDT lub na życzenie – TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora żurawi samojezdnych oraz przenośnych (tzw. HDS) i przewoźnych. Z egzaminem przed komisją UDT.
Uprawnia do konserwacji żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych oraz żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia

Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora żurawi stacjonarnych.
Z egzaminem przed komisją UDT lub na życzenie – TDT.
Upoważnia do konserwacji żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia.

Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych
Z egzaminem przed komisją  TDT.

Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora żurawi innego typu, do wyboru kategoria: 
– Żurawie stoczniowe i portowe
– Żurawie pokładowe
– Żurawie pływające
Z egzaminem przed komisją  TDT.

Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs konserwatora żurawi wieżowych, szybkomontujących, szynowych i stacjonarnych.
Z egzaminem przed komisją UDT.
Upoważnia do konserwacji  żurawi wieżowych, szybkomontujących, szynowych i stacjonarnych oraz wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Zapraszamy do kontaktu

Prosimy o podanie orientacyjnej liczby osób, miejsca gdzie znajduje się firma/zakład, czy szkolenie ma się odbyć na miejscu w zakładzie pracy czy u nas.