ZABEZPIECZENIA PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH

FPD

 

REWOLUCYJNY SYSTEM FPD ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH

Przejazd kolejowy – skrzyżowanie linii kolejowej z drogą publiczną – jest miejscem szczególnie niebezpiecznym i wymaga bardzo dobrych rozwiązań. Wypadki w tych miejscach mają najczęściej tragiczne następstwa.
Na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych wpływa w dużym stopniu zachowanie wszystkich uczestników ruchu. Ale największa odpowiedzialność spada na

  • zarządców infrastruktury kolejowej – w zakresie dbania w sposób prawidłowy m. in o utrzymanie przejazdów kolejowych oraz
  • zarządców infrastruktury drogowej – w obszarze utrzymania i prawidłowego oznakowania dróg dojazdowych do przejazdów.

INTELIGENTNE  ROZWIĄZANIE TECHNOLOGICZNE

Oferowany przez naszą firmę SPSoft-Tech system zapobiegania wypadkom na przejazdach kolejowych został przetestowany w Republice Czeskiej i zatwierdzony przez państwowy Zarząd Infrastruktury Kolejowej. Obecnie jego instalacje można spotkać również w innych krajach Europy, m. in. na terenie Słowacji. Wdrażanych jest również
wiele projektów pilotażowych na całym świecie. 

bezpieczny przejazd kolejowy

Jeśli interesuje Cię ta oferta

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Ta oferta najczęściej wyszukiwana jest pod hasłami:
zabezpieczenia przejazdów kolejowych
bezpieczne przejazdy kolejowe