Kursy operatora UDT, TDT

Obsługa urządzeń - uprawnienia UDT, TDT

OPERATOR URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO I TRANSPORTU CIĄGŁEGO

Miejsce kursów: bezpośrednio na terenie zakładu pracy / firmy / przedsiębiorstwa / budowy / magazynu –  na terenie całego kraju. Lub na życzenie – w naszych lokalizacjach.
Terminy kursów: uzgadniamy elastycznie, możliwe szybkie terminy.

Wszystkimi formalnościami z Urzędem Dozoru Technicznego, z Transportowym Dozorem Technicznym zajmuje się nasza firma SPSoft-Tech. 

Kurs operatora dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne. Z egzaminem przed komisją UDT.

Uprawnia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabin
 
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora dźwigów budowlanych.
Z egzaminem przed komisją UDT.
Uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych.

Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora podestów ruchomych.
Z egzaminem przed komisją UDT lub  TDT.
Możliwe kategorie: 
– Podesty ruchome stacjonarne
– Podesty ruchome wiszące
(uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych)
– Podesty ruchome masztowe
(uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych)
– Podesty ruchome przejezdne
– Podesty na pojazdach kolejowych

Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach. Z egzaminem przed komisją TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora suwnic, wciągników i wciągarek.
Możliwe kategorie: 
– Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
– Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
Z egzaminem przed komisją UDT lub na życzenie – TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora układnic magazynowych.  
Z egzaminem przed komisją UDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora urządzeń do manipulacjami kontenerami. 
Z egzaminem przed komisją UDT lub na życzenie – TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora układarek do układania torów.
Z egzaminem przed komisją  TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych.  Z egzaminem przed komisją TDT.
Możliwe kategorie: 
– Wyładowarki wagonów
– Wyładowarki okrętowe
– Wywrotnice wagonów
– Ładowarki, w tym okrętowe
– Zwałowarki
– Zwałowarko-ładowarki
– Przenośniki taśmowe podwieszone
– Podajniki
– Przenośniki
– Wyciągi skipowe
– Pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych
– Zwałowarko-ładowarki i podajniki

Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora wciągarek i wciągników. Możliwe kategorie: 
– Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
– Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Z egzaminem przed komisją UDT lub na życzenie – TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych. Możliwe kategorie: 
– Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe
z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)
– Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Z egzaminem przed komisją UDT lub na życzenie – TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora wyciągów towarowych.
Z egzaminem przed komisją UDT lub na życzenie – TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora wyciągów statków.
Z egzaminem przed komisją UDT lub na życzenie – TDT.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora żurawi samojezdnych. Z egzaminem przed komisją UDT.
Uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych

Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora żurawi stacjonarnych.
Z egzaminem przed komisją UDT.

Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych
Z egzaminem przed komisją  TDT.

Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora żurawi innego typu, do wyboru kategoria: 
– Żurawie szynowe
– Żurawie pokładowe
– Żurawie pływające (uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych)
Z egzaminem przed komisją  UDT lub TDT.

Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora żurawi wieżowych i szybkomontujących 
Z egzaminem przed komisją UDT. Uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych.
Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Kurs operatora żurawi  przewoźnych i przenośnych
Z egzaminem przed komisją  UDT lub na życzenie TDT.
Uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych

Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Zapraszamy do kontaktu

Prosimy o podanie orientacyjnej liczby osób, miejsca gdzie znajduje się firma/zakład, czy szkolenie ma się odbyć na miejscu w zakładzie pracy czy u nas.