SPSoft-Tech » Regeneracja maszyn i urządzeń

MODERNIZACJA, REGENERACJA, NAPRAWA 

Na zlecenie dokonujemy remontów maszyn i urządzeń – okresowych jak i awaryjnych, w tym m. in:
naprawy układów pneumatycznych, sterowniczych, elektrycznych, regenerację części maszyn.
Dla przedsiębiorstw różnych branż, zakładów produkcyjnych i przemysłowych.

 

USŁUGI DLA KOLEI

Specjalizujemy się w remontach i regeneracji wagonów dla wszystkich poziomów utrzymania od P1 do P5. W tym zarówno naprawy okresowe, bieżące, awaryjne jak i przeglądy okresowe. Oferujemy naprawy różnego typu pojazdów szynowych, żurawi kolejowych, naprawy lokomotyw spalinowych, cystern kolejowych, podzespołów wagonów i innych.

 

NAPRAWY STANDARDOWE URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO 

m. in. naprawy żurawi różnych typów, dźwigów, podestów, suwnic.

 

INFO: Przygotowujemy kandydatów na konserwatorów maszyn i urządzeń transportu bliskiego i ciągłego do egzaminów kwalifikacyjnych przed komisją  Transportowego Dozoru Technicznego oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenia i egzaminy konserwatorów UDT/TDT odbywają się bezpośrednio na terenie zakładów pracy. Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.
Szczegóły: kursy konserwatorów UDT, TDT

naprawa i regeneracja maszyn i urządzeń