REGENERACJA MASZYN I URZĄDZEŃ

MODERNIZACJA, REGENERACJA, NAPRAWA 

Na zlecenie przedsiębiorstw różnych branż dokonujemy remontów maszyn i urządzeń – okresowych jak i awaryjnych, w tym m. in: naprawy układów pneumatycznych, sterowniczych, elektrycznych, regenerację części maszyn. W tym naprawy standardowe urządzeń transportu bliskiego m. in. naprawy żurawi różnych typów, dźwigów, podestów, suwnic.

USŁUGI DLA KOLEI
Specjalizujemy się w remontach i regeneracji wagonów dla wszystkich poziomów utrzymania od P1 do P5. W tym zarówno naprawy okresowe, bieżące, awaryjne jak i przeglądy okresowe. Oferujemy naprawy różnego typu pojazdów szynowych, żurawi kolejowych, naprawy lokomotyw spalinowych, cystern kolejowych, podzespołów wagonów i innych.

 

DODATKOWO:

Przygotowujemy kandydatów na konserwatorów maszyn i urządzeń transportu bliskiego do egzaminów kwalifikacyjnych przed komisją  Transportowego Dozoru Technicznego oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenia i egzaminy konserwatorów UDT/TDT odbywają się bezpośrednio na terenie zakładów pracy. Wszystkimi formalnościami z urzędami dozoru zajmuje się nasza firma.

Szczegóły: kursy konserwatorów UDT, TDT

Jeśli interesuje Cię regeneracja maszyn i urządzeń

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Ta oferta najczęściej wyszukiwana jest pod hasłami:
regeneracja
naprawa maszyn
regeneracja lokomotyw

modernizacja sprzętu
naprawa UTB
naprawa lokomotyw spalinowych
naprawy awaryjne