Polityka prywatności

COOKIES
Adres naszej strony internetowej to: https://spsoft-tech.pl.
Co to są pliki cookies − popularnie zwane ciasteczkami?
Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę (najczęściej na twardym dysku).
Wszyscy stosują cookies – dlaczego?
To proste – dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Cookie NIE identyfikuje Twoich danych osobowych. Cookie NIE ma żadnego wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt. 
Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach? 
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Dlaczego stosujemy ciasteczka?
Używamy ciasteczek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony. Przykładowo do zapamiętywania poprzednich czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji.
Jak możesz zarządzać swoimi plikami cookies?
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami tam zawartymi. 

Ochrona danych osobowych
Gwarantujemy wszystkim Użytkownikom serwisu, że pozostaną anonimowi przez cały czas korzystania z naszej strony.
Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i związany jest wyłącznie z procedurą udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie. Wypełnienie formularza kontaktowego, wysłanie maila lub przekazanie danych kontaktowych telefonicznie oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub wysłania oferty na życzenie Użytkownika. Każdemu z Państwa przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ZAWARTYCH W KARTACH UCZESTNICTWA W KURSACH/SZKOLENIACH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w karcie uczestnictwa w kursie jest: SPSoft-Tech Paweł Drzewiecki z siedzibą przy ul. Ludomira Różyckiego 1 lok. 22, 41-400 Mysłowice, NIP: 222 079 19 73, tel. +48 32 440 14 62, adres e-mail: biuro@spsoft-tech.pl.
2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie kursu/szkolenia określonego w karcie uczestnictwa w kursie, w tym rozliczenia kursu i ewidencji wydanych zaświadczeń, jak również wnioskowania w imieniu kursanta o przeprowadzenie egzaminu przez instytucję upoważnioną z mocy obowiązującego prawa. Podstawa:
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018, poz. 583)
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. nr 79, poz. 849).
3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji kursu/szkolenia/egzaminu.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.
6. Dane osobowe będą udostępniane na pisemny wniosek organom państwowym i instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
8. Dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – realizacji kursu/szkolenia, egzaminu, dochodzenia ewentualnych roszczeń, a po tym czasie zostaną zarchiwizowane, a następnie usunięte.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych prosimy o kontakt pod adresem: biuro@spsoft-tech.pl

SPSoft-Tech