Kursy budowlane

Obsługa maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Miejsce kursów: do uzgodnienia w zależności od liczby zgłoszonych osób
Terminy: uzgadniamy elastycznie, możliwe szybkie terminy, również weekendy

Warunki udziału w kursie operatora maszyn budowlanych i drogowych:

  • ukończony 18 rok życia
  • wykształcenie co najmniej podstawowe.
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora maszyny określonej specjalności

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych:
– klasa III – do 25 ton
– klasa I – bez ograniczeń (dla osób posiadających klasę III)

Kurs operatora koparkoładowarki, klasa III – bez ograniczeń. Upoważnia do obsługi wszystkich koparkoładowarek, koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharki.

Kurs operatora maszyny do stabilizacji gruntów

Kurs operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew

Kurs operatora pompy do mieszanki betonowej

Kurs operatora przecinarki do nawierzchni dróg, o napędzie spalinowym

Kurs operatora równiarki – klasa I bez ograniczeń

Kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych- montaż i demontaż

Kurs operatora spycharki:
klasa III – moc silnika do 110 kW
klasa I – bez ograniczeń

Kurs operatora walca drogowego, klasa II – wszystkie

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętów

Kurs obsługi zagęszczarek i ubijarek wibracyjnych. Zakończony imiennym zaświadczeniem (certyfikatem).

Kurs na zespół maszyn do produkcji mieszanek betonowych

Zapraszamy do kontaktu

Prosimy o podanie orientacyjnej liczby osób, miejsca gdzie znajduje się firma/zakład, czy szkolenie ma się odbyć na miejscu w zakładzie pracy czy u nas.