Bezpieczna praca

Urząd Dozoru Technicznego prowadzi kampanię pod nazwą „Bezpieczeństwo – Twój wybór”.

Kampania UDT ma na celu 
– propagowanie zasad bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi
– propagowanie dobrych praktyk i kształtowanie właściwych postaw w obszarze bezpieczeństwa technicznego
– zapobieganie wypadkom przy pracy spowodowanym przez tzw. czynnik ludzki.