Uprawnienia na podesty ruchome

RODZAJ URZĄDZEŃ: PODESTY RUCHOME

Kategoria PODESTY RUCHOME jest dość szeroka. Przed wejściem w życie aktualnych przepisów (czerwiec 2019 r) używano dwóch symboli na określenie kategorii – IP oraz IIP. Osobno zdawało się wówczas egzamin na podesty wolnobieżne, osobno na samojezdne itp. Obecnie te symbole nie są już przez urzędy stosowane przy aktualnie nabywanych uprawnieniach, a aktualny zakres uprawnień opisujemy poniżej.

OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH

– Podesty ruchome stacjonarne

  • Podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych)
  • Podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych)
  • Podesty ruchome przejezdne (uprawnia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych – nożycowych, teleskopowych, przegubowych, podestów samojezdnych montowanych na pojeździe, podestów przewoźnych montowanych na przyczepce)
  • Podesty na pojazdach kolejowych

KONSERWACJA PODESTÓW RUCHOMYCH

  • Podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe
  • Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób
  • Podesty ruchome na pojazdach kolejowych

 

UWAGA! Nie zapomnijcie, że wszystkie uprawnienia, które nabyliście przed zmianą kategorii (czyli przed czerwcem 2019 r), zachowały stare zakresy czyli ważne jest to, co macie wpisane w legitymację. I gdy będziecie przedłużać te starsze uprawnienia (pamiętacie, że nie są już bezterminowe?) to otrzymacie uprawnienia ze starymi oznaczeniami IP lub IIP i z zakresem takim, jaki mieliście wcześniej.

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych