Uprawnienia na suwnice

Kategoria: SUWNICE 

Uprawnienia na suwnice (wydane przez UDT, TDT lub WDT) są konieczne zarówno przy obsłudze jak i przy ich konserwacji. Są 2 możliwe kategorie egzaminów:

 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia. Dotyczy suwnic zwykłych (hakowych) sterowanych dowolnie – z poziomu roboczego (z podłogi) lub z kabiny.
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia. Jest to najwyższa kategoria, obejmuje wszystkie typy suwnic zwykłych, a także specjalnych, m. in.
  suwnice kafarowe
  suwnice kolumnowe
  suwnice kuzienne
  suwnice łapowe
  suwnice kleszczowe
  suwnice stryperowe
  suwnice wsadowe
  suwnice hartownicze
  suwnice lejnicze
  suwnice chwytnikowe
  suwnice chwytakowe
  suwnice trawersowe

Zdając egzamin na suwnice, otrzymujecie jednocześnie uprawnienia na wciągniki i wciągarki.

UWAGA WYJĄTEK! Nie musicie zdawać egzaminu jeśli chcecie BYĆ OPERATOREM suwnic: − o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów;
− z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000 kg;
− o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem urządzeń służących do przemieszczania osób.
W tym przypadku wystarczy szkolenie stanowiskowe. (Konserwatorów ten wyjątek nie dotyczy, przy konserwacji nadal trzeba mieć uprawnienia)


* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych