IV pakiet kolejowy

IV PAKIET KOLEJOWY
coraz bliżej…

IV pakiet  kolejowy to zbiór nowych regulacji – aktów prawnych przyjętych przez unijne instytucje, które wchodzą w Polsce w całości w życie w połowie roku 2020. 

Regulacje te mają na celu m. in. spowodowanie aby krajowy rynek usług kolejowego transportu pasażerskiego został (szerzej niż obecnie) otwarty na przewoźników z innych państw Unii Europejskiej. A tym samym, poprzez otwarcie kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję, mają sprzyjać promowaniu innowacji oraz lepszej jakości usług, bezpieczeństwa, jak również wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych. 

 

 

Co się zmieni po wejściu nowych regulacji w życie? Jakie mają znaczenie dla organów odpowiadających za organizację przewozów pasażerskich w Polsce? Jak wygląda dostosowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem do czwartego pakietu kolejowego?

Zapraszamy na szkolenia w zakresie IV pakietu kolejowego.
Prowadzone przez uznanego wykładowcę – pracownika Politechniki Śląskiej, współpracownika Urzędu Transportu Kolejowego.
 
Miejsce i terminy szkolenia – do uzgodnienia.