Uprawnienia na wciągniki i wciągarki

Kategoria: Wciągniki, wciągarki 
Zarówno przy obsłudze jak i konserwacji wciągników i wciągarek wymagane jest zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT, TDT lub WDT. Czyli mówiąc krótko – trzeba zdać egzamin przed komisją jednego z w/w dozorów technicznych.

W uprawnieniach na wciągniki i wciągarki są możliwe dwie kategorie*  – każda objęta osobnym egzaminem:

  • Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
  • Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

UWAGA WYJĄTEK! Nie musicie zdawać egzaminu jeśli chcecie BYĆ OPERATOREM wciągników i wciągarek:
− o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów;
− z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000 kg;
− o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem urządzeń służących do przemieszczania osób.
W tym przypadku wystarczy 1 dniowe szkolenie stanowiskowe. (Tylko pamiętajcie, że konserwatorów ten wyjątek nie dotyczy, przy konserwacji nadal trzeba mieć uprawnienia)

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych