Uprawnienia na dźwigi

Bardzo często słyszymy jak potocznie ktoś mówi, że chce szkolenie na dźwigi mając na myśli np. żurawie samojezdne czy wieżowe. Ale w tak naprawdę kategoria DŹWIGI w dozorze technicznym UDT, TDT lub WDT oznacza inne urządzenia:

OBSŁUGA DŹWIGÓW  

 

  • Dźwigi budowlane
  • (uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych)
  • Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne (uprawnia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny)

 

KONSERWACJA DŹWIGÓW


DŹWIGI OSOBOWE I TOWAROWE

  • Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem elektrycznym (uprawnia do konserwacji dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych z napędem elektrycznym oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych z napędem elektrycznym)
  • Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym (uprawnia do konserwacji dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym)

DŹWIGI BUDOWLANE

  • Dźwigi budowlane towarowe i towarowo-osobowe


Każda z w/w kategorii oznacza konieczność zdania osobnego egzaminu.

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych