Uprawnienia na układarki do układania torów

Rodzaj urządzeń: UKŁADARKI DO UKŁADANIA TORÓW

Układarki to wielofunkcyjne urządzenia do transportu, montażu i demontażu bardzo długich i ciężkich elementów szynowych i rozjazdowych. Przy ich pomocy można także oddzielnie przemieszczać podkłady i szyny.

Zarówno na obsługę jak i na konserwację kategoria brzmi tak samo: 

OBSŁUGA UKŁADAREK  

 

  • Układarki do układania torów

KONSERWACJA UKŁADAREK 

  • Układarki do układania torów

Egzamin realizujemy przed komisją specjalistycznego dozoru technicznego czyli TDT (TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY). 

Aby podejść do szkolenia i egzaminu zakład pracy musi posiadać układarkę z aktualnymi badaniami oraz przeglądem konserwacyjnym. 

[źródło zdjęcia układarki – firma Skanska]

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych