SPSoft-Tech » Blog SPSoft-Tech » Transportowy Dozór Techniczny

Transportowy Dozór Techniczny

logo Transportowego Dozoru Technicznego TDT
Transportowy Dozór Techniczny - TDT

Transportowy Dozór Techniczny, podobnie jak UDT i WDT, prowadzi dozór nad urządzeniami technicznymi.

TDT wydaje również zaświadczenia kwalifikacyjne dla kandydatów na operatorów lub konserwatorów urządzeń transportu bliskiego i ciągłego m. in. wywrotnic wagonów, przeciągarek wagonów, wciągników, wciągarek, suwnic, żurawi przenośnych HDS, żurawi kolejowych, żurawi samojezdnych, podestów ruchomych, wózków widłowych, wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem i in.

 

 

  • Opłata egzaminacyjna TDT = 171,94 PLN. 
  • Egzamin TDT składa się z części teoretycznej (pisemnej w formie testu) i praktycznej. O wyniku egzaminu dowiadujemy się na bieżąco tego samego dnia. 
  • Legitymacje zachowują ważność przez okres 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju urządzenia

Przy zakupie naszych kursów i szkoleń wszystkimi formalnościami egzaminacyjnymi z TDT zajmuje się nasza firma.   

Do kiedy są ważne uprawnienia TDT na obsługę lub konserwację urządzeń zdobyte przed 01.06.2019? 
Ważne są do 01.01.2024 r. Przy czym na ok. 3 miesiące przed upływem tego terminu można będzie wnioskować o przedłużenie uprawnień (na tą chwilę bezpłatnie) na warunkach opisanych w rozporządzeniu  z dnia 21 maja 2019 r.

Do kiedy są ważne uprawnienia wydane przez TDT po 01.06.2019? 
Uprawnienia są ważne przez 5 lub 10 lat – w zależności od urządzenia (dokładna data znajduje się na legitymacji otrzymywanej po egzaminie kwalifikacyjnym TDT). Przedłużenie uprawnień – j.w..