Uprawnienia na wózki

RODZAJ URZĄDZEŃ: WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE

Na pewno nie raz widzieliście oznaczenia IWJO, IIWJO, IIIWJO. W taki sposób do 1.06.2019 r były oznaczane kategorie uprawnień na wózki widłowe. I chociaż nadal wiele firm się nimi posługuje, to obecnie obowiązują poniższe kategorie: 

OBSŁUGA WÓZKÓW

 • DAWNA KATEGORIA IWJO (najwyższa), zwykle mówi się tu o szkoleniu na wózki specjalizowane, szkoleniu na ładowarki teleskopowe itp. Dokładna nazwa kategorii brzmi:
  Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)
 • DAWNA KATEGORIA IIWJO, czyli wózki widłowe z dowolnym napędem ale bez wózków specjalizowanych. Dokładna nazwa kategorii brzmi:
  Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

UWAGA WYJĄTEK:
Jeżeli macie wózki o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów to nie podlegają one pod obowiązek egzaminu kwalifikacyjnego (w przypadku tych wózków wymagane jest tylko szkolenie stanowiskowe)

KONSERWACJA WÓZKÓW

 • Aktualna kategoria:
  Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

  Czyli – jak widzicie – w przypadku konserwacji, nie ma już podziału na wózki zwykłe i specjalizowane, jak było to w przypadku obsługi. Uprawnienia i wymagania obejmują wszystkie typy wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. 

UWAGA:
Nasze kursy z zakresu obsługi wózków obejmują tematykę bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych. 

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych