SPSoft-Tech » Blog SPSoft-Tech » Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego

logo Urzędu Dozoru Technicznego
Urząd Dozoru Technicznego - UDT

Urząd Dozoru Technicznego wykonuje dozór nad urządzeniami technicznymi.
Wydaje m. in. decyzję zezwalającą na ich eksploatację. 

UDT wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne niezbędne do obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego 

m. in. wciągników, wciągarek, suwnic, żurawi przenośnych HDS, żurawi wieżowych i szybkomontujących, żurawi samojezdnych, podestów ruchomych, wózków widłowych, wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem i in.

Pozostałe jednostki dozoru technicznego to specjalistyczne jednostki TDT (Transportowy Dozór Techniczny) i WDT (Wojskowy Dozór Techniczny). 

  • Aktualna opłata egzaminacyjna UDT wynosi 171,94 PLN bez względu na rodzaj uprawnień.
  • Egzamin kwalifikacyjny zdaje się przed 2 osobową komisją egzaminacyjną. 
  • Składa się z części teoretycznej (od 01.06.2019 – pisemnej w formie testu 15 pytań) i praktycznej.
  • O wyniku egzaminu dowiadujemy się na bieżąco tego samego dnia. 
  • Uprawnienia są ważne przez okres podany w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. – tj przez 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju urządzenia.

  • Przy zakupie naszych kursów i szkoleń, wszystkie formalności egzaminacyjne UDT są w gestii SPSoft-Tech.

Do kiedy są ważne uprawnienia UDT na obsługę lub konserwację urządzeń zdobyte przed 01.06.2019? 
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem – do 01.01.2024 r. Na ok. 3 miesiące przed upływem tego terminu można będzie wnioskować w UDT o przedłużenie uprawnień (na tą chwilę bezpłatnie) na warunkach opisanych w rozporządzeniu Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r.

Do kiedy są ważne uprawnienia wydane przez UDT po 01.06.2019? 
Uprawnienia są ważne przez 5 lub 10 lat – w zależności od urządzenia (dokładną datę UDT umieszcza na legitymacji kwalifikacyjnej). Możkiwość przedłużenia uprawnień – opisaliśmy powyżej.