Uprawnienia na żurawie

Zakres uprawnień: ŻURAWIE

Uprawnienia na ŻURAWIE (wydane przez UDT, TDT lub WDT) są konieczne zarówno przy obsłudze jak i przy ich konserwacji. Przy czym ich zakres różni się dla operatorów i konserwatorów. 

Jak można nabyć uprawnienia na żurawie? Po szkoleniu należy przystąpić do egzaminu przed komisją jednego z w/w dozorów technicznych (nasza firma załatwia wszystkie formalności dla zakładów pracy z tym związane, a egzamin organizujemy na terenie zakładów pracy). 

Kategorie uprawnień na żurawie

OBSŁUGA ŻURAWI

 • Żurawie stacjonarne tj. powszechnie nazywane żurawiami warsztatowymi
 • Żurawie przewoźne i przenośne tj. powszechnie nazywane HDS (kategoria uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
 • Żurawie samojezdne (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
 • Żurawie szynowe
 • Żurawie wieżowe i szybkomontujące (uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych)
 • Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych
 • Żurawie pokładowe
 • Żurawie pływające (uprawnia do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych)

KONSERWACJA ŻURAWI

 • Żurawie stacjonarne (uprawnia do konserwacji żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia)
 • Żurawie samojezdne oraz przenośne i przewoźne (uprawnia do konserwacji żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych oraz żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia)
 • Żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe i stacjonarne (uprawnia do konserwacji żurawi wieżowych, szybkomontujących, szynowych i stacjonarnych oraz wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia)
 • Żurawie stoczniowe i portowe
 • Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych
 • Żurawie pokładowe
 • Żurawie pływające
UWAGA WYJĄTEK! Nie musicie zdawać egzaminu jeśli chcecie BYĆ OPERATOREM żurawi:
− o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów;
− z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000 kg;
− o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem urządzeń służących do przemieszczania osób.
W tym przypadku wystarczy szkolenie stanowiskowe.
(Konserwatorów ten wyjątek nie dotyczy, przy konserwacji nadal trzeba mieć uprawnienia)

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych