Uprawnienia na wyciągi towarowe

Zakres uprawnień: WYCIĄGI TOWAROWE

Na pewno znacie wyciągi towarowe również pod nazwą: drabina, skip. Zarówno do obsługi jak i do konserwacji wyciągów towarowych należy posiadać uprawnienia kwalifikacyjne UDT, TDT  lub WDT.
Wyciąg towarowy to platforma przesuwana po maszcie o konstrukcji przypominającej drabinę, mocowanym do przewoźnego podwozia i opuszczanym w sposób pochyły na dach (strop) budynku. Najczęściej mocowane są do dachu budynku lub innego jego elementu, a drugi koniec umieszczany jest na ziemi. Na takiej platformie transportowane są np. materiały budowlane na wyższe poziomy. 

 

WYJĄTEK! Egzamin UDT/ TDT / WDT nie dotyczy urządzeń
− o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów;
− o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem urządzeń służących do przemieszczania osób.

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych