Uprawnienia na układnice magazynowe

Zakres uprawnień: UKŁADNICE

Zarówno na obsługę, jak i na konserwację, kategoria jest taka sama i brzmi po prostu: Układnice

Układnica magazynowa – czym jest? To urządzenie stosowane do transportu i układania materiałów składowanych w magazynach na specjalnie do tego przystosowanych regałach. Przemieszczają się wzdłuż korytarzy regałowych i pozwalają na łatwą automatyzację procesu składowania. 

Wyróżnia się układnice ramowe, słupowe, przejezdne (na szynach) i podwieszane. Wszystkie wchodzą w jedną i tą samą kategorię egzaminacyjną.

 

WYJĄTEK! Egzamin UDT/ TDT / WDT nie dotyczy urządzeń
− o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów;
− o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem urządzeń służących do przemieszczania osób.

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych