Uprawnienia konserwatora – aktualne kategorie egzaminów UDT, TDT

KONSERWACJA

Rodzaje urządzeń technicznych, przy konserwacji których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym

1. Wciągarki i wciągniki

– Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

– Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

2. Suwnice, wciągniki i wciągarki

– Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

– Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

3. Żurawie

– Żurawie stacjonarne

(uprawnia do konserwacji żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia)

– Żurawie samojezdne oraz przenośne i przewoźne

(uprawnia do konserwacji żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych oraz żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia)

– Żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe i stacjonarne

(uprawnia do konserwacji żurawi wieżowych, szybkomontujących, szynowych i stacjonarnych oraz wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia)

– Żurawie stoczniowe i portowe

– Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych

– Żurawie pokładowe

– Żurawie pływające

4. Układnice magazynowe

– Układnice

5. Dźwigniki

– Dźwigniki do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów

– Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych

– Dźwigniki montowane na pojeździe kolejowym 

(w tym wypornice i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej)

6. Wyciągi towarowe

– Wyciągi towarowe

7. Wyciągi statków

– Wyciągi statków

8. Podesty ruchome

– Podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe

– Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób

– Podesty ruchome na pojazdach kolejowych

9. Urządzenia dla osób niepełnosprawnych

– Urządzenia dla osób niepełnosprawnych

10. Przenośniki okrężne kabinowe i platformowe

– Przenośniki okrężne kabinowe i platformowe

11. Przenośniki osobowe i towarowe

– Przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym przeznaczone dla celów rekreacyjno-rozrywkowych

– Schody i chodniki ruchome

– Przenośniki o ruchu ciągłym do transportu osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym

12. Dźwigi osobowe i towarowe

– Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem elektrycznym

(uprawnia do konserwacji dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych z napędem elektrycznym oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych z napędem elektrycznym)

– Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym

(uprawnia do konserwacji dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym)

13. Dźwigi budowlane

– Dźwigi budowlane towarowe i towarowo-osobowe

14. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

– Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

15. Dźwignice linotorowe

– Dźwignice linotorowe

16. Urządzenia do manipulacji kontenerami

– Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych

17. Układarki do układania torów

– Układarki do układania torów

18. Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach

– Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach

19. Koleje linowe osobowe

– Osobowe koleje napowietrzne jednolinowe o ruchu okrężnym z krzesełkami niewyprzęganymi

– Osobowe koleje jednolinowe napowietrzne o ruchu okrężnym krzesełkowe lub gondolowe z pojazdami wyprzęganymi oraz osobowe okrężne koleje linowe napowietrzne wielolinowe gondolowe z pojazdami wyprzęganymi

– Osobowe koleje linowe napowietrzne wahadłowe jedno lub dwulinowe

– Osobowe koleje linowo-terenowe

20. Koleje linowe towarowe

– Koleje linowe towarowe

21. Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych

– Narciarskie dla narciarzy przemieszczanych po śniegu lub gruncie stałym

– Narciarskie dla narciarzy przemieszczanych po wodzie

– Pojazdów zjeżdżalni grawitacyjnych

– Przenośniki o ruchu ciągłym do transportu osób ze sprzętem narciarskim

22. Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych

– Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych

23. Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych

– Wyładowarki wagonów

– Wyładowarki okrętowe

– Wywrotnice wagonów

– Ładowarki, w tym okrętowe

– Zwałowarki

– Zwałowarko-ładowarki

– Przenośniki taśmowe podwieszone

– Podajniki

– Przenośniki

– Wyciągi skipowe

– Pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych

– Zwałowarko-ładowarki i podajniki

24. Urządzenia specjalistyczne podlegające wojskowemu dozorowi technicznemu

– Urządzenia załadowczo-wyładowcze mostów wojskowych

– Mechaniczne urządzenia załadowczo-startowe rakiet

– Mechaniczne urządzenia załadowcze torped

– Urządzenia treningowe do skoków spadochronowych

– Wciągarki wykorzystywane do przemieszczania osób lub ładunków niebezpiecznych stosowane na statkach powietrznych, jednostkach pływających, wozach bojowych i pojazdach należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej